Kérem kattintson ide a további informáciokért


A veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V.8.) Korm. Rendelet 4. § (1) bekezdése szerinti ellenőrzött bejelentést a következő e-mail címre lehet beküldenifurtaikh.bejelentes@gmail.com
           Felhívás Bursa 2023

                Szemléletformálás

Sajtóközlemény csapadékvíz-elvezető
rendszerének fejlesztése V. ütem

    
Mini bölcsőde építése Furta Községben                                                      


                         


EFOP-1.5.3.-16-2017-00023 Humán szolgáltatások fejlesztése a Csökmői konzorciumban

Megvalósult Furta Csapadékvíz- Elvezető Rendszerének  IV. Ütemét Célzó Projekt  
   

     

                                                    
„Furta közterületek karbantartását szolgáló eszközök beszerzése”
   
   Projekttábla - Szolgálati lakás MFP-SZL/2019